Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy

 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

  Cel

  Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

  Beneficjenci

  Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

  Koncentracja geograficzna

  Fundusz Szwajcarski zakłada, iż co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

  Czas trwania

  Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

  Na jakie projekty można uzyskać wsparcie?

  • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
   • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
   • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
  • środowisko i infrastruktura:
   • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie
   • odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
   • poprawa publicznych systemów transportowych;
   • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
  • sektor prywatny:
   • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
   • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
  • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
   • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
   • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

  Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.

  Informacje o programie dostępne są w na stronie www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.eda.admin.ch/poland

    

Fundusz Szwajcarski w Małopolsce

 • Samorząd Województwa Małopolskiego korzystając ze środków Funduszu Szwajcarskiego realizuje dwa projekty:

  Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej więcej informacji 

  Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem więcej informacji