Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

8 tys. ton zanieczyszczeń mniej

Spore oszczędności wydatków na energię, poprawa komfortu pacjentów, unowocześnienie infrastruktury, ale przede wszystkim ograniczenie emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery – w sumie aż 8 tys. ton rocznie – to najistotniejsze efekty realizacji projektu w trzech Szpitalach Wojewódzkich, czyli: Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie. Projekt realizuje Województwo Małopolskie.

Długo by mówić, ile korzyści przynosi nam ta inwestycja. Czystsze powietrze, lepsze warunki leczenia w wojewódzkich szpitalach, a także oszczędności, które można lepiej zainwestować niż wydawać na rachunki za ogrzewanie – mówił w środę podczas konferencji podsumowującej projekt marszałek Marek Sowa, zapewniając jednocześnie, że samorząd województwa z wielkim entuzjazmem będzie realizował w przyszłości kolejne inwestycje w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Wybór szpitali, w których został zrealizowany projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej nie był przypadkiem – to trzy największe szpitale w Małopolsce, które świadczą usługi dla mieszkańców z całego województwa (a w przypadku Szpitala w Tarnowie także powiatów dębickiego i mieleckiego z terenu woj. podkarpackiego). Łącznie na oddziałach tych szpitali hospitalizowanych jest ponad 80 tys. pacjentów rocznie – co ważne, znacznie więcej osób korzysta z pomocy poradni specjalistycznych i ambulatoriów. Zasięg, oddziaływanie i znaczenie projektu dla mieszkańców jest więc nie do przecenienia.

Szwajcarska pomoc
Pomysł na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności w wojewódzkich szpitalach narodził się w 2009 r. Gdyby jednak nie wsparcie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), nie udałoby się go tak szybko zrealizować. Projekt został wyłoniony w konkursie w ramach Priorytetu II – „Środowisko i infrastruktura”, (Obszar Tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”). W pierwszym etapie, przy wsparciu finansowym SPPW, przygotowano pełną dokumentację projektową, która uzyskała akceptację strony szwajcarskiej. Etap inwestycyjny rozpoczął się z chwilą zawarcia umowy o dofinansowanie 11 lipca 2012 r. Całość inwestycji zakończyła się w październiku 2014 r. Koszt całego projektu to ponad 45 mln zł, z czego ponad 38 mln zł to wkład Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, a prawie 5 mln zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego. Natomiast ponad 2 mln zł zagwarantowały szpitale.

W Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. wykonano następujące prace:
- zainstalowanie agregatów kogeneracyjnych,
- modernizację większości układów wentylacyjnych w budynku Szpitala,
- instalację zinformatyzowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami,
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizację systemu produkcji wody lodowej,
- wewnętrzną termomodernizację ścian budynku Szpitala.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie wykonano:
- modernizację instalacji centralnej wody użytkowej wraz z instalacją gazowych pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji centralnej wody użytkowej i chłodu,
- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku technicznego przeznaczonego na montaż gazowych pomp ciepła,
- wymianę zewnętrznej sieci centralnej wody użytkowej,
- wymianę zewnętrznej i wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania,

W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie wykonano:
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem pomp ciepła,
- modernizację instalacji agregatów do odzysku ciepła z klimatyzacji,
- montaż kotłowni kondensacyjnej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- modernizację sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- modernizację instalacji przygotowania wody kotłowej, sieci zasilającej, sieci parowej poprzez wymianę izolacji rurociągu kondensatu oraz wykonanie nowego układu cyrkulacyjnego w węźle cieplnym w budynkach szpitala.

Szpitale bardziej ekologiczne
Wymiernym zyskiem dla szpitali jest z pewnością spore zmniejszenie wydatków na energię. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą być wykorzystane na inne ważne cele statutowe. Co więcej, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, modernizacji instalacji grzewczych i  wentylacyjnych, pobyt na oddziale będzie dla pacjentów bardziej komfortowy. Najważniejszym efektem jest jednak znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza o ponad 8 000 ton rocznie! Najbardziej znaczący jest spadek emisji CO2 (o 7 793,68 ton), następnie SO2 (o 61,87 ton), CO (o 17,3 ton), NOx (o 9, 43 ton), pyłów PM10 (o 3,26 ton).

***

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach wsparcia udzielonego nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Blisko 1.3 mld franków szwajcarskich trafi do dwunastu nowych państw członkowskich, z czego 489 mln CHF (czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona została dla Polski.

Celem Programu jest zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami UE, a także różnic na obszarze samej Polski – pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami.

Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 r., gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski. W ramach SPPW przeprowadzono już ok. 80 konkursów, włączając również konkursy na podprojekty.