Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zmniejszamy emisję zanieczyszczeń o 8 000 ton rocznie

Znaczące oszczędności wydatków na energię, poprawa komfortu pacjentów, unowocześnienie infrastruktury ale przede wszystkim ograniczenie emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery (w tym tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów oraz dwutlenku węgla aż o ponad 7,5 tys. ton/rok) to najistotniejsze efekty realizacji projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej w trzech szpitalach wojewódzkich (Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie). Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom finansowym pochodzącym ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem inwestycji pragniemy przybliżyć pacjentom, pracownikom, mieszkańcom Małopolski efekty uzyskane dzięki realizacji zadania, kładąc szczególny nacisk na aspekt ekologiczny. Prezentacja projektu stanie się pretekstem do debaty nad bardzo aktualnym i istotnym problemem zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce oraz sposobów na ograniczenie emisji niebezpiecznych substancji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Plakat Zmniejszamy emisję zanieczyszczen o 8000 ton rocznie

12 listopada 2014 r. Instytucja Realizująca, czyli Województwo Małopolskie przy współpracy z placówkami medycznymi biorącymi udział w przedsięwzięciu organizuje Konferencję, podczas której oprócz prezentacji projektu oraz efektów jego realizacji uczestnicy i zaproszeni prelegenci dyskutować będą na temat jakości powietrza oraz sposobu poprawy sytuacji dzięki zastosowaniu najnowszych technologii głównie w zakresie pozyskiwania energii, jak również energooszczędności. Rozwiązania zastosowane w Szpitalach są bowiem doskonałym przykładem jak można wdrażać nowe, efektywne technologie z dbałością o środowisko.
Równocześnie we wszystkich trzech szpitalach przygotowane zostaną punkty informacyjne, w których pracownicy poszczególnych placówek udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat projektu i jego efektów ale również będą rozdawać ekologiczne gadżety i przy okazji zachęcać pacjentów oraz gości odwiedzających szpital do dbania o środowisko we własnym otoczeniu.

Wszelkie szczegóły dotyczące planowanej konferencji oraz wydarzeń towarzyszących znajdują się w ramowym planie konferencji.
 
Dodatkowych informacji w sprawie organizacji konferencji udziela Pani Anna Kwaśniak tel. (12) 29 90 717 lub Pani Anna Hamala tel. (12) 29 90 721.