Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wydarzenia

 
12

52 mln zł na rozwój miast, infrastrukturę społeczną, ekologię i dziedzictwo kulturowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

30 grudnia, na ostatnim posiedzeniu w 2010 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 20 projektów i przyznał dofinansowanie w wysokości 52 156 266,58 zł, z czego 49 850 569,31 zł stanowią środki unijne. Projekty dofinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 obejmują m.in. rewitalizację centrów miast i modernizację miejskiej infrastruktury. 

Nagrody rozdane!

Fundusze Europejskie w Małopolsce

29 grudnia br. w Departamencie Funduszy Europejskich odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Tu jest Europa!”

Wsparcie dla inwestycji ekologicznych

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Ponad 21 mln zł dofinansowania otrzyma 6 projektów w ramach Działania 7.2. "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. We wtorek, 28 grudnia, w Nowym Targu Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, podpisał umowy dotyczące dofinasowania przedsięwzięć. 

Lepsze powietrze w Małopolsce północnej

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Wicemarszałek WM Wojciech Kozak odbył dzisiaj podróż po Małopolsce północnej, aby podpisać umowy o dofinansowanie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna kwota dofinansowanie podpisanych dzisiaj umów to 4 756 558,28 zł. 

Już 1000 przedsiębiorców podpisało umowy w sprawie dotacji na rozwój firm

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

29 grudnia dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki i Robert Małecki, właściciel firmy SPIRALLO z Brzeszcz podpisali w obecności marszałka Marka Sowy oraz członka Zarządu Stanisława Sorysa tysięczną umowę o dofinansowanie projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Wyniki II naboru na projekty Program PL-SK 2007-2013

Program Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej

W dniach 14-15 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, podczas którego podjęta została decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektów złożonych w ramach II naboru wniosków.

Szansa na rozwój wspólnot lokalnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

O tym jak skutecznie ubiegać się o fundusze unijne, jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu wniosków o dofinansowanie projektu mogli się dowiedzieć 19 listopada przedstawiciele Lokalnych Grup Działania podczas szkolenia zorganizowanego w Krakowie przez Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie otworzył marszałek Marek Nawara, który podkreślił, że Małopolska jest wiodącym regionem pod względem liczby i jakości LGD.

Wszyscy mamy równe szanse!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Już jutro rusza kampania promocyjna POKL! Tematem przewodnim tegorocznej kampani jest równość szans. Albowiem każdy z nas, niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia czy wykształcenia może korzystać z projektów realizowanych dzięki wsparciu finansowemu z POKL lub samemu aplikować o dotacje.

Po pomysły do Turyngii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego udali się z wizytą do Turyngii.

Konkurs na gadżet EFS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłosił ogólnopolski konkurs adresowany do podmiotów sektora ekonomii społecznej na przygotowanie gadżetu promującego EFS w Polsce.