Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Punkty Informacyjne w Małopolsce 

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich powstały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie 2007 – 2013 oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych, na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Krakowie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Chrzanowie, Nowym  Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

  • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów,
  • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania),
  • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
  • informację i wstępną pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy).

Punkty Informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizują otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Informacje podane przez Punkt Informacyjny w zakresie krajowych Programów Operacyjnych nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

W Punkcie Informacyjnym otrzymasz rzetelne, kompleksowe informacje na temat dostępnych w Małopolsce Funduszy Europejskich. Przyjdź na spotkanie z konsultantem!
Masz pytania dotyczące korzystania ze środków europejskich? Nasi konsultanci służą pomocą podczas codziennych dyżurów telefonicznych.

Masz pytania dotyczące Funduszy Europejskich? Możesz je zadać drogą elektroniczną. Napisz e-maila do konsultanta.

Konsultanci organizują dyżury w małopolskich gminach oraz prowadzą spotkania z uczniami w szkołach. Zaproś ich również do Twojej gminy i szkoły!