Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wydarzenia

Dodatkowe pieniądze dla małopolskich gmin na odnawialne źródła energii

Kolejne 4 gminy z terenu Małopolski otrzymały wsparcie na realizację operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich. Dodatkowe środki finansowe (ponad 3 mln zł) trafiły do gmin: Chełmiec, Moszczenica, Sułoszowa i Jodłownik.

Blisko 20 mln zł dla małopolskich gmin na odnawialne źródła energii

25 projektów z Małopolski z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich otrzyma łączne wsparcie w wysokości ok. 19,5 mln zł. Gminy z terenu Województwa Małopolskiego są największym Beneficjentem zakończonego konkursu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łącznie na liście krajowej znalazły się 323 zadania, z czego w przypadku 121 zadań możliwe jest przyznanie dofinansowania w miesiącu sierpniu br.

Wybrane inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie przygotowawcze w procesie budowy Lokalnych Strategii Rozwoju

Posiedzenie Grupy Roboczej Województw ds. PROW 2007-2013 działającej przy Konwencie Marszałków RP w Małopolsce

Komunikaty

Zmniejszenia na etapie rozliczania wniosków o płatność

Informujemy, iż wnioski o płatność mogą być korygowane tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów. Zadeklarowana kwota pomocy we wniosku o płatność złożonym zgodnie z postanowieniami umowy przyznania pomocy (pierwotna wersja wniosku o płatność) jest wiążąca i nie podlega modyfikacjom - nie należy korygować wnioskowanej kwoty pomocy.

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z PZP

Przypominamy beneficjentom zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o konieczności ścisłego stosowania dyspozycji art. 29 ust. 3 Pzp: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ‘lub równoważny’.”

Wydawnictwa

Biuletyn "Fundusze Europejskie w Małopolsce" 3/2012

Polecamy