Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" 

 

Jest stowarzyszeniem działającym na terenie 4 małopolskich gmin (Kęty, Brzeszcze, Wieprz i Gmina Oświęcim) oraz jednej śląskiej (Porąbka) obejmujących obszar 337 km2 zamieszkiwany przez prawie 100 tys. mieszkańców. Do roku 1999 tj. do reformy administracyjnej kraju gminy te ze sobą w ramach jednego województwa – bielskiego.


Cały ten obszar leży w dorzeczu górnej Wisły. Dobrze rozwinięta sieć cieków wodnych umożliwiła powstanie dużego zagęszczenia stawów i zbiorników wodnych. Zespoły stawów posiadają wielowiekową tradycję, a wśród nich do najstarszych należą: stawy Adolfińskie, Grojeckie, Małeckie, czy Zaborskie. Przez wieki istnienia, stawy wytworzyły lokalny mikroklimat i stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wysokie walory przyrodnicze zdecydowały o powstaniu tutaj 3 obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły (PLB120004), Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) i Stawy w Brzeszczach (PLB120009) o łącznej powierzchni 14171,2 ha.

Największy rozwój ziemie te przeżywały za czasów zaboru austriackiego. W tym okresie rozbudowana została sieć kolejowa i nastąpił rozwój rybołówstwa, rzemiosła i przetwórstwa. Złą sławę przyniósł niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, który obecnie jest się celem tysięcy zwiedzających z całego świata.
 
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako swoje priorytety wskazała przede wszystkim poprawę warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób z sektora rybactwa oraz zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych i kulturowo-historycznych. Cele te zamierza realizować poprzez:

  • rozwój rynku zbytu i promocji ryb,
  • rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki,
  • rozwój usług dla ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób z sektora rybactwa,
  • zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
  • zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji rybactwa.Kontakt:
Stowarzyszenie „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
Rajsko ul. Edukacyjna 9.  32-600 Oświęcim.
Kierownik biura: Roman Olejarz
email: biuro@dsiw.pl
www.dsiw.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Stanisław Zając (prezes)
Stanisław Drabek (wiceprezes)
Zbigniew Goc
Stanisław Sopicki
Waldemar Ochnio

Pliki do pobrania:
Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybackia "Dorzecze Soły i Wieprzówki" pobierz
"Dorzecze Soły i Wieprzówki" Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich pobierz