Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.