Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Uchwały 

 

Uchwały Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Podkomitetu: pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2007: pobierz

Uchwała nr 1/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL doprecyzowania brzmienia opisu kryterium dostępu „Kryterium wkładu własnego” w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL: pobierz

Uchwała nr 2/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2009 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2008: pobierz

Uchwała nr 3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/08 PKM PO KL w Województwie Małopolskim z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2009 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz
Załącznik do Uchwały 3/2008: pobierz

Uchwała nr 1/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2010 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2009: pobierz

Uchwała nr 1/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu prac Podkomitetu Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz

Uchwała nr 2/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie powołania Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie małopolskim * : pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2010: pobierz

Uchwała nr 3/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji zmian do Planów Działań (PD) na rok 2010 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz
Załącznik do Uchwały 3/2010: pobierz

Uchwała nr 4/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2011 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz
Załącznik do Uchwały 4/2010: pobierz

Uchwała nr 1/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektów części D i E Planów Działań (PD) na rok 2011 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2011: pobierz

Uchwała nr 2/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/10 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny z dnia 5 lutego 2010: pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2011: pobierz

Uchwała nr 3/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wyników z badań ewaluacyjnych pn.: „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim”, „Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim”, „Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, „Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”: pobierz
Załącznik do Uchwały 3/2011: pobierz

Uchwała nr 4/2011 z dnia 2011 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji zmian do Planów Działań (PD) na rok 2011 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 4/2011: pobierz

Uchwała nr 5/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2012 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 5/2011: pobierz

Uchwała nr 6/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/10 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny z dnia 5 lutego 2010: pobierz
Załącznik do Uchwały 6/2011: pobierz

Uchwała nr 7/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji kart konkursów: A2 dla Działania 6.2 i A1 dla Poddziałania 9.6.3 projektu Planów Działań (PD) na rok 2012 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki * : pobierz
Załącznik do Uchwały 7/2011: pobierz

Uchwała nr 1/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji zmian do Planów Działań (PD) na rok 2012 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2012: pobierz

Uchwała nr 2/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zmian Planów Działań (PD) na rok 2012 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2012: pobierz

Uchwała nr 3/2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie weryfikacji rekomendacji przyjętych dotychczas przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki*: pobierz
Załącznik do Uchwały 3/2012: pobierz

Uchwała nr 4/2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przyjęcia wyników z badań ewaluacyjnych pn.: „Badanie wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim” oraz „Analiza i ocena stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach realizowanych w ramach PO KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim” *: pobierz
Załącznik do Uchwały 4/2012: pobierz 

Uchwała nr 5/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań (PD) na rok 2013 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 5/2012: pobierz

Uchwała nr 1/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Działaniu 9.5 w Planie Działania dla Priorytetu IX na rok 2013 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2013: pobierz

Uchwała nr 2/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w Planie Działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu VIII na rok 2013 komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2013: pobierz

Uchwała nr 3/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądu stanu wdrażania rekomendacji przyjętych dotychczas przez Podkomitet Monitorujący PO KL *: pobierz
Załącznik do Uchwały 3/2013: pobierz

Uchwała nr 4/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wyników z badań ewaluacyjnych pn.: „Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL skierowanych do osób 45+ w województwie małopolskim (Poddziałanie 6.1.1 i 8.1.1 PO KL)” oraz „Najbardziej efektywne zatrudnieniowo formy wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim” *: pobierz
Załączniki do Uchwały 4/2013: pobierz

Uchwała nr 5/2013 z dnia 04.06.2013 r. w sprawie zmian w Planie Działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX na rok 2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pobierz
Załączniki do Uchwały 5/2013: pobierz

Uchwała nr 6/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VI na rok 2012 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *: pobierz

Uchwała nr 7/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu IX na rok 2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały 7/2013: pobierz

Uchwała nr 8/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały 8/2013: pobierz

Uchwała nr 1/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Planu Działania dla Priorytetu VIII na lata 2014-2015 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*: pobierz
Załącznik do Uchwały 1/2014: pobierz

Uchwała nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeglądu stanu wdrażania rekomendacji przyjętych dotychczas przez Podkomitet Monitorujący PO KL*: pobierz
Załącznik do Uchwały 2/2014: pobierz

Uchwała nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wyników z badań ewaluacyjnych pn.: „Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją wsparcia w zakresie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.2 PO KL)”, „Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.2.1 PO KL)” oraz „Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL dedykowanych branżom przemysłu czasu wolnego w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.1 PO KL)”*: pobierz
Załączniki do Uchwały 3/2014: pobierz

Uchwała nr 4/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu IX na lata 2014-2015 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *: pobierz
Załącznik do Uchwały Nr 4/2014: pobierz

Uchwała nr 5/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Planach Działania dla Priorytetu VI, VII oraz IX na lata 2014 - 2015 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *: pobierz  
Załączniki do Uchwały nr 5/2014: pobierz

Uchwała nr 6/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu IX na lata 2014-2015 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*: pobierz
Załącznik do Uchwały nr 6/2014: pobierz 

Uchwała nr 7/2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VI na lata 2014-2015 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*: pobierz
Załącznik do Uchwały nr 7/2014: pobierz

Uchwała nr 8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki*: pobierz
Załącznik do Uchwały Nr 8/2014: pobierz 

Uchwała nr 1/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przeglądu stanu wdrażania rekomendacji przyjętych dotychczas przez Podkomitet Monitorujący PO KL
   Załącznik do Uchwały nr 1/2015

Uchwała nr 2/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników z badań ewaluacyjnych pn.: „Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim” oraz „Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1. PO KL)” *
    Załączniki do Uchwały nr 2/2015 

Uchwała nr 3/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VII na lata 2014-2015 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 4/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/07 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Małopolskiego 

Uchwała nr 1/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego "DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty"

Uchwała nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategii działania Regionalnej Sieci Tematycznej w Małopolsce na rok 2011” * 
Załącznik do Uchwały 2/2010

Uchwała nr 1/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Ekstremalna wyprawa" 

Uchwała nr 2/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny"

Uchwała nr 3/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"

Uchwała nr 1/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina” 

Uchwała nr 2/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 3/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Strategii działania Regionalnej Sieci Tematycznej w Małopolsce na rok 2013”*
Załącznik do Uchwały 3/2012


Uchwała nr 3/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego „PI-PWP Edu-Autyzm”, realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik do Uchwały 3/2013

Uchwała nr 4/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*
Załącznik do Uchwały 4/2013

Uchwała nr 5/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego „PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 6/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 1/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii działania Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Małopolskiego na rok 2015”
Załącznik do Uchwały nr 1/2014

Uchwała nr 2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „PI-PWP Edu- Autyzm” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 1/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała nr 2/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „Centrum integracji – by móc kochać i pracować”, realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „Ekspress do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała nr 4/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „PFK – Podmiotowe Finansowanie Kształcenia”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała nr 5/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała nr 6/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zakończenia prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Małopolskiego* uchwały podjęte w trybie obiegowym