Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Sposób oznaczania projektów 

 

Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.

Za informację o współfinansowaniu, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu  przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.

Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oznaczania projektów w ramach POKL znajdują się w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: pobierz

Informacje dotyczące zasad umieszczania logotypów na materiałach promocyjnych znajdują się w księdze znaku: pobierz

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej obowiązujące w latach 2007-2013 do oznaczania projektów:

Logotypy POKL:

w szarości: pobierz
czarno-białe: pobierz
kolorowe: pobierz
z hasłem programu w formie podpisu: pobierz

Flaga UE:

z podpisem Unia Europejska: pobierz
z podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny: pobierz