Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Skład osobowy 

 

Przewodniczący Podkomitetu:
Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 
Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL:
Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Wiceprzewodniczący, Członek PKM PO KL

Joanna Włoch, p.o. Kierownika Zespołu ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Ewaluacji, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Zastępca 
 
Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (MR PO):
Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Członek PKM PO KL

Łukasz Foltyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Zastępca
 
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Jacek Pająk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
– Członek PKM PO KL

Alina Paluchowska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Zastępca
 

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS):

Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Członkini PKM PO KL i RST

Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Zastępca


Przedstawiciel powiatów:
Janusz Szczęśniak, Starosta Chrzanowski – Członek PKM PO KL

Jerzy Kasprzyk – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie – Zastępca


Przedstawiciele gmin:
Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica – Członek PKM PO KL

Teresa Brągiel – Sekretarz Urzędu Gminy Moszczenica – Zastępca

Józef Nowak – Wójt Gminy Trzciana – Członek PKM PO KL

Danuta Michniak-Dutkiewicz – Sekretarz Urzędu Gminy Trzciana – Zastępca
 

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL:
Aleksandra Dmitruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju – Członkini PKM PO KL i RST

Łukasz Mikulec – Naczelnik Wydziału Monitorowania, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,  Ministerstwo Rozwoju – Zastępca
                                                                          

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego:
Iwona Stąsiek – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Zastępca

Jan Masłyk, Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Certyfikacji i Planowania Strategicznego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Zastępca
 
Przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty:
Artur Pasek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji, Małopolskie Kuratorium Oświaty – Członek PKM PO KL

Jolanta Knapik – Starszy Wizytator, Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji, Małopolskie Kuratorium Oświaty – Zastępca

 
Przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców:
Józef Król – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Województwa Małopolskiego – Członek PKM PO KL

Witold Sochacki – Forum Związków Zawodowych – Zastępca

Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Zarząd Regionu Małopolska – Członek PKM PO KL

Jerzy Smoła – Zastępca Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Zarząd Regionu Małopolska – Zastępca

Jerzy Wrzecionek – Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan – Członek PKM PO KL

Barbara Matyaszek-Szarek – Członkini Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan – Zastępca

Piotr Tengowski – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – Członek PKM PO KL

Jan Błaszkiewicz – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie – Zastępca

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Magdalena Szczudło – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – Członkini PKM PO KL

Krzysztof Wolski – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – Zastępca

Tadeusz Grabiński – Członek Zarządu Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej – Członek PKM PO KL

Beata Stępień – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej – Zastępca

Piotr Wojtas – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Członek PKM PO KL

Rafał Plaminiak – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Zastępca


Przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego:
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – Członek PKM PO KL

dr hab. Marek Frankowicz – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – Zastępca

Obserwatorzy (bez prawa głosu):

przedstawiciel Komisji Europejskiej: Szymon Pogorzelski

przedstawiciel ministra właściwego ds. oświaty i wychowania: Kinga Mędrzak – Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej

przedstawiciel ministra właściwego ds. pracy: Maria Neumann – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU: Jakub Piecuch - Wiceprezes

przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: Bożena Pietras-Goc – Dyrektor

przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: Rafał Solecki - Dyrektor