Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

31 grudnia 2014 roku, swoją działalność zakończyły Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Na terenie Województwa Małopolskiego przez okres sześciu lat ROEFS-y funkcjonowały w:

  • Krakowie – Ośrodek prowadzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
  • Tarnowie – Ośrodek prowadzony przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  • Nowym Sączu - Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS,
  • Oświęcimiu - Ośrodek prowadzony przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka przy współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

Regionalne Ośrodki EFS pomagały zainteresowanym osobom w dotarciu do informacji o możliwościach korzystania ze środków EFS, służąc wsparciem potencjalnym projektodawcom w trakcie przygotowywania projektów oraz beneficjentom na każdym etapie realizacji projektów.