Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytet V - Dobre rządzenie 

 

Celem priorytetu jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej poprzez wzmocnienie zdolności do tworzenia wysokiej jakości prawa, wzrost jakości usług publicznych, w szczególności świadczonych na rzecz przedsiębiorców, usprawnienie wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza w obszarze sądownictwa gospodarczego oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Ważnym celem w ramach Priorytetu V jest uproszczenie procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W ramach priorytetu przewidziano wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i pracowników (partnerów społecznych), co przyczyni się do wdrażania zasady dobrego rządzenia.

Realizacja priorytetu V przyczynia się do:
 • uproszczenia krajowych aktów prawnych,
 • skrócenia średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni,
 • redukcji obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności gospodarczej o 25%,
 • wdrożenia systemu pomiaru kosztów administracyjnych.


Działania i poddziałania w priorytecie II:


Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

 • Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr
 • Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym
 • Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia dla słuchaczy KSAP
 • Poddziałanie 5.1.4 Wdrażanie reformy administracji skarbowej

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej


 • Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
 • Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej
 • Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych

Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

 • Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora
 • Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

 • Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego (projekty systemowe)
 • Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego (projekty konkursowe)