Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

 

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga inwestowania w technologie informacyjne i komunikacyjne oraz wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw. Istotne jest równoczesne wspieranie transferu wiedzy pomiędzy sektorami nauki i gospodarki, nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz dostarczanie wiedzy na temat realizacji strategii innowacyjnych. Dla rozwoju przedsiębiorczości niezbędne są działania w zakresie upowszechnienia, podniesienia jakości usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oferowanych przez instytucje szkoleniowe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw.

Wsparcie w zakresie poprawy stanu zdrowia osób pracujących jest przewidziane na opracowywanie programów zdrowotnych, wzmacnianie systemu ochrony zdrowia poprzez podnoszenie jakości w zakładach opieki zdrowotnej w szczególności w publicznych i niepublicznych szpitalach.

Realizowane projekty powinny przyczyniać się do:
 • objęcia usługami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji 90% konsultantów świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych intsytucjach,
 • podniesienia kwalifikacji 350 tys. pracowników przedsiębiorstw dzięki ich udziałowi w szkoleniach,
 • zwiększenie o 200% liczby pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach PO KL.

Działania i poddziałania w priorytecie II:

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 
 • Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
 • Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności
 • Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
 

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
 
 • Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Poddziałanie 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych
 

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 
 • Poddziałanie 2.3.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
 • Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia