Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Prezentacja programu 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Program realizowany jest poprzez cele strategiczne, stanowiące uzupełnienie do celu głównego:

  1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
  2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
  3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
  4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
  5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
  6. Wzrost spójności terytorialnej.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Łączna wielkość środków przeznaczona na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 wynosi 11,4 mld euro. Około 60 % środków Programu jest przeznaczana na wsparcie realizowane przez poszczególne regiony, zaś pozostała kwota (ok. 40%) jest wdrażana sektorowo, przez odpowiednie resorty.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
I. Zatrudnienie i integracja społeczna;
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
III. Wysoka jakość systemu oświaty;
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
V. Dobre rządzenie;

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki w ramach komponentu centralnego przeznaczone są przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych. Natomiast środki z komponentu regionalnego przeznaczone są na wsparcie dla osób i grup społecznych.