Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Kontakt 

 

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielane są przez pracowników Punktów Informacyjnych znajdujących się w siedzibie głównej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz jego oddziałach zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu:

KRAKÓW

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
pierwsze piętro, pokój 101
Tel. (12) 42 40 737 Fax. (12) 61 98 432
e-mail: efs@wup-krakow.pl
Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

TARNÓW

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
pokój 103
Tel. (14) 62 69 543 Fax.  (14) 62 69 543
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

NOWY SĄCZ

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
33-300 Nowy Sącz
pokój 210
Tel. (18) 44 29 490 Fax. (18) 44 29 498
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl

Punkty są miejscami, gdzie można:

- uzyskać informacje w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, kwalifikowalności wydatków, procedury wyboru projektów, procedury odwoławczej itp.;

- otrzymać dokumentacje konkursowe, wzory wniosków, a także dokumenty programowe niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

- otrzymać materiały promocyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Punkty Informacyjne obsługują klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Nieodpłatne doradztwo dla beneficjentów z terenów województwa małopolskiego świadczą również Regionalne Ośrodki EFS (http://pokl.wup-krakow.pl/index.php/roefs.html) w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz Oświęcimiu.


INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI:

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
Tel. (12) 29 90 700 Fax (12) 29 90 726
E-mail: pokapitalludzki@umwm.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel. (12) 42 40 737, Fax: (12) 61 98 432
e-mail:  efs@wup-krakow.pl

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie poświęcona Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki: www.pokl.wup-krakow.pl