Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Komponent centralny 

 

W skład komponentu centralnego PO KL wchodzą Priorytety I-V Programu. Cechą charakterystyczną tego komponentu jest możliwość realizowania projektu na terytorium całego kraju. Konkursy w ramach komponentu centralnego dotyczą całego kraju.

W ramach komponentu centralnego środki przeznaczane są przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Priorytety komponentu centralnego:

I: Zatrudnienie i integracja społeczna
II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III: Wysoka jakość systemu oświaty
IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
V: Dobre rządzenie


Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów komponentu centralnego:

PRIORYTET

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

Zatrudnienie i integracja społeczna

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS

 www.kapitalludzki.gov.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Tamka 3

00-349 Warszawa

 

www.crzl.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.wwpe.gov.pl

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS

ul. Tamka 3

00-394 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Wysoka jakość systemu oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

www.men.gov.pl

BRAK

Szkolnictwo wyższe i nauka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

www.ncbir.pl  

BRAK

Dobre rządzenie

BRAK IP

 

Koordynacja zapewniona przez Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Wdrażania EFS

ul. Tamka 3

00-394 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

www.kprm.gov.pl