Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Ewaluacja w Małopolsce 

 

Ewaluacja jest procesem doskonalenia programu, jego systemu zarządzania i wdrażania, sposobu wydatkowania środków, a w ostatecznym rozrachunku – pomocy udzielanej beneficjentom ostatecznym – aby była maksymalnie skuteczna, efektywna i trwała.

Ewaluacja PO KL jest zatem prowadzona, aby:
  • określić efekty realizacji PO KL oraz wpływ PO KL na osiąganie celów społeczno-gospodarczych określonych w strategiach krajowych i unijnych,
  • poprawić jakość, skuteczność i efektywność PO KL oraz usprawnić sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w realizacji PO KL,
  • lepiej odpowiadać na potrzeby (zarówno aktualnych, jak i przyszłych) odbiorców programu,
  • dostarczyć pogłębione informacje dla zarządzających PO KL, społeczności oraz opinii publicznej.

/Definicja za: Plan Oceny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013/


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim proces ewaluacji funkcjonuje dwupłaszczyznowo. Z jednej strony realizowana jest ewaluacja systemu zarządzania PO KL. Za jej przeprowadzanie odpowiedzialna jest Instytucja Pośrednicząca PO KL, której rolę pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z drugiej strony realizowane są badania i analizy dotyczące procesów społeczno-gospodarczych w kontekście głównych założeń Programu, w tym: wpływu pozyskanych środków unijnych na rozwój wybranych sektorów działalności, regionalnej koniunktury, kondycji przedsiębiorstw, integracji społecznej w regionie, równości szans, rynku pracy oraz edukacji. Za powyższy proces odpowiedzialne są Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego, tj. Małopolskie Obserwatorium Polityki Regionalnej, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji oraz Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Funkcjonujący w Małopolsce system prowadzenia badań oraz ewaluacji dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stanu realizacji założeń PO KL w regionie.

Więcej informacji o Małopolskich Obserwatoriach znajdą Państwo na stronie internetowej www.obserwatoria.malopolska.pl .