Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Dokumenty programowe 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
   Wersja obowiązująca od 14 stycznia 2015 r.
   Wersja obowiązująca od 15 kwietnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.  
   Wersja obowiązująca od 19 lipca 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r.
   Wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. do 19 lipca 2013 r.
   Wersja obowiązująca od 7 września 2007 r. do 4 grudnia 2011 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów:
   Wersja obowiązująca od 1 marca 2015 r.
   Wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
   Wersja obowiązująca od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
   Wersja obowiązująca od 24 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
   Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.
   Wersja obowiązująca od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Najważniejsze dokumenty w ramach Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL:
  Wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013: pobierz
  Wersja obowiązująca od 1 stycznia do 28 czerwca 2013: pobierz
  Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012: pobierz
  załącznik: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej: pobierz

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej:
  Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013: pobierz
  Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012: pobierz

 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: pobierz

 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu:
  Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013: pobierz
  Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012: pobierz

 • Wzór wniosku o płatność: pobierz

 • Instrukcja do wniosku o płatność: pobierz

 • Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pobierz

 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki: pobierz


Dokumenty szczegółowe, dotyczące m.in. sprawozdawczości i kontroli można znaleźć na stronie www.efs.gov.pl: przejdź