Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Baza badań realizowanych w projektach 

 

Poniżej zestawiono badania realizowane przez beneficjentów w ramach projektów konkursowych i systemowych w województwie małopolskim.


Priorytet VI:

 • Kobieta - aktor na rynku pracy: pobierz
 • Badanie praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców: pobierz
 • Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców (2009): pobierz
 • Badanie losów absolwentów szkół zawodowych: pobierz
 • Barometr zawodów (2009): pobierz
 • Małopolski Rynek Pracy II – diagnoza na podstawie trzech powiatów: pobierz

Priorytet VII:

 • Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej (2009). Raport z badań ankietowych: pobierz
 • Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej (2010). Raport z badań ankietowych: pobierz
 • Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej (2008): pobierz
 • Model ewaluacji w pomocy społecznej: pobierz
 • Pomoc Społeczna (2007), część raportu: Województwo Małopolskie 2007: pobierz
 • Pomoc Społeczna (2008), część raportu: Województwo Małopolskie 2008: pobierz
 • Pomoc Społeczna (2010), część raportu: Województwo Małopolskie 2010: pobierz
 • Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych: pobierz
 • Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się: pobierz

Priorytet VIII:

 • Krakowskie firmy o działalności proekologicznej: pobierz
 • Koncepcja i metodologia dla Barometru społeczno – gospodarczego Małopolski: pobierz
 • Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: pobierz
 • Inwestycje zagraniczne w Małopolsce (2008): pobierz
 • Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki – opracowanie na podstawie danych zastanych: pobierz
 • Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki opracowanie na podstawie wywiadów pogłębionych: pobierz
 • Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw: pobierz
 • Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw: pobierz
 • Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce: pobierz
 • Poziom obsługi przedsiębiorców w Małopolsce: pobierz
 • Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce: pobierz
 • Wpływ skutków powodzi na kondycję dużych przedsiębiorstw w Małopolsce: pobierz
 • Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw: pobierz
 • Badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego na temat kluczowych obszarów polityki rozwoju województwa określonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013: pobierz
 • Analiza i ocena sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferu środków publicznych oraz prognoza finansowa dla regionu na lata 2010-2015: pobierz
 • Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w Województwie Małopolskim: pobierz
 • Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim: pobierz
 • Prognoza demograficzna dla powiatów Województwa Małopolskiego: pobierz
 • Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w regionie: pobierz
 • Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce: pobierz
 • Powroty z migracji zagranicznych do Małopolski. Kierunek Małopolska – charakterystyka powracających i jak nie zmarnować ich kapitału: pobierz