Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wyniki naborów

 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 27.05.2013  Data trwania do:  09.09.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 27.05.2013

Uwaga:projekty oryginalne z naborem fiszek projektowych

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 29.03.2013  Data trwania do:  06.05.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 29.03.2013

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 14.02.2013  Data trwania do:  18.03.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 14.02.2013

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalfikacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.12.2012  Data trwania do:  29.01.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 31.12.2012

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  05.11.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 01.10.2012

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  05.11.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 01.10.2012

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (B)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 14.11.2012  Data trwania do:  18.12.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 24.09.2012

Uwaga:z komponentem ponadnarodowym

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (A)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  30.10.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 24.09.2012

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (B)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 07.11.2012  Data trwania do:  07.12.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 24.09.2012

Uwaga:z komponentem ponadnarodowym

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (A)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  30.10.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 24.09.2012