Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Nabory archiwalne

 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 24.01.2014  Data trwania do:  24.02.2014

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 24.01.2014

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 29.11.2013  Data trwania do:  10.01.2014

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 29.11.2013

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 05.07.2013  Data trwania do:  06.08.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 29.07.2013

Uwaga:projekty modelowe

Konkurs na partnera do realizacji systemowego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.06.2013  Data trwania do:  19.07.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 28.06.2013

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 27.05.2013  Data trwania do:  09.09.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 27.05.2013

Uwaga:projekty oryginalne z naborem fiszek projektowych

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 29.03.2013  Data trwania do:  06.05.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 29.03.2013

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 14.02.2013  Data trwania do:  18.03.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 14.02.2013

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalfikacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.12.2012  Data trwania do:  29.01.2013

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 31.12.2012

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  05.11.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 01.10.2012

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Data trwania od: 28.09.2012  Data trwania do:  05.11.2012

Nabór ciągły: Nie

Data publikacji: 01.10.2012