Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknięcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, iż 20 listopada 2017 r. jest oficjalną datą zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach powyższego programu, zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat od powyższej daty, tj. do 20 listopada 2020 r. Jeżeli Beneficjenci zostali zobowiązani do archiwizacji dokumentów przez okres krótszy niż wyżej wskazany, obowiązkiem Instytucji podpisujących Umowy jest poinformowanie Beneficjentów o ostatecznym terminie.

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, są zobowiązani do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, lecz nie krócej niż do trzech lat od daty zamknięcia programu. 

Wszyscy beneficjenci PO KL zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji projektowej w przypadku przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy, w tym KE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, w okresie do 20 listopada 2020 r.