Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Plany Działań PO KL 2011 - konsultacje społeczne
Z dniem 19 lipca 2010 r. w Województwie Małopolskim rozpoczął się proces konsultacji społecznych Planów Działania dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na rok 2011. Konsultacje potrwają do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wszelkie uwagi i sugestie do w/w dokumentu należy przekazywać na Formularzu zgłaszania uwag do projektu Planów Działania (PD) na rok 2011 dla Priorytetów VI - IX PO KL w Województwie Małopolskim na adres mailowy pokl@malopolska.mw.gov.pl.

Plany Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowywane są corocznie przez Instytucję Pośredniczącą PO KL - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla czterech obszarów wsparcia, ujętych w następujące Priorytety:

  • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
  • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Plan Działania dla każdego Priorytetu zawiera m.in. informację o planowanych w danym roku naborach wniosków o dofinansowanie (w tym konkursach), kryteriach wyboru projektów obowiązujących w ramach tych naborów oraz ich terminach.

Zgodnie z zapisami konsultowanych dokumentów,  w roku 2011  planowane jest ogłoszenie  wszystkich  konkursów  w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  a także konkursów z zakresu inicjatyw lokalnych tj. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.