Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Zadania Komitetu Monitorującego 

 Szczególnymi zadaniami Komitetu są:

  • Analiza i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów MRPO oraz zatwierdzenie zmian tych kryteriów;
  • Dokonanie okresowego przeglądu postępów w realizacji celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;
  • Analiza wyników wdrażania programu;
  • Analiza rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu;
  • Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania audytowego w zakresie dotyczącym MRPO;
  • Możliwość wystąpienia do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przeprowadzenie przeglądu lub analizy programu operacyjnego, które mogłyby przyczynić się do sprawniejszego osiągnięcia celów funduszy lub usprawnienia zarządzania programem;
  • Analiza i zatwierdzenie wniosków o zmianę treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy;