Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Wzory umów 

 

Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (13.06.2013) - pobierz

Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Osi priorytetowej nr 9 „Pomoc techniczna” Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013
(29.05.2014) - pobierz 

 
WZORY UMÓW:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich przekazywanych w formie zaliczki (25.09.2014) - pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich i budżetu państwa przekazywanych w formie zaliczki (25.09.2014) - pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich przekazywanych w formie refundacji (16.02.2016) - pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich i budżetu państwa przekazywanych w formie refundacji (16.02.2016) - pobierz

Wzór umowy o dofinasowanie "dużego projektu" w przypadku płatności z EFRR i BP przekazywanych w formie zaliczki (25.09.2014) - pobierz

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu dla państwowych jednostek budżetowych (13.06.2013) - pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Pomoc techniczna” Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przekazywanych w formie zaliczki (25.09.2014) - pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Pomoc techniczna” Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przekazywanych w formie refundacji (25.09.2014) - pobierz

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu dla państwowych jednostek budżetowych w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Pomoc techniczna” Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (25.09.2014) - pobierz