Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Wytyczne IZ MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów 

 

Wytyczne IZ MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów z dn. 27 marca 2018 r. (.pdf, 660 KB)

Uwaga: Dotyczy informacji zawartej w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO.

RODO Obowiązek informacyjny (.doc., 38 KB)


Uwaga!
W dniu 2 kwietnia 2019 r.  Uchwałą nr 522/19 Zarządu Województwa Małopolskiego zaktualizowano Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów dot. części II. Monitorowanie i kontrola w okresie trwałości poprzez:

  1. zmodyfikowanie treści załącznika nr 1 pn. SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU Z MRPO W OKRESIE TRWAŁOŚCI. Zmiana polegała m.in. na dodaniu: definicji EPC (tzn. Jednego ekwiwalentu pełnego czasu pracy) do wskaźnika rezultatu zatrudnienia, pytania dot. zmiany wskaźnika struktury podatku VAT, połączono i skrócono pytania dot. kwalifikowalności podatku VAT, wskazano informacje dot. archiwizowania dokumentacji projektowej poprzez wpisanie daty zamknięcia programu MRPO tj. 02.08.2018 r. oraz  wpisano do oświadczenia Beneficjenta pozycje: stanowisko.
  2. usunięcie załącznika nr 2 – INSTRUKCJA DO WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z TRWAŁOŚCI. 
    Treść Sprawozdania została ulepszona i skrócona, dlatego ww. instrukcja stała się zbędnym elementem.


Pozostałe załączniki oraz treść Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów w okresie trwałości pozostają bez zmian.

Wersję elektroniczną (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub ew. papierową sprawozdania/ankiety wraz z ew. załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną należy złożyć do IZ MRPO w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego.


1. Wzór sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu (.docx, 865 KB)
2. Ankieta NFZ (.doc, 37 KB)
3. Ankieta Uczelnie Wyższe (.doc, 440 KB)
4. Ankieta SAG (.doc, 40 KB)
5. Ankieta Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych (.doc, 39 KB)
6. Metodyka kontroli w okresie trwałości (.pdf, 477 KB)


Wersje archiwalne:

Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 27.03.2018
Wytyczne IZ dot, kontroli z dn. 13.04.2017
Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 22.12.2015
Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 21.07.2015
Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 24.02.2015

Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 3.04.2014

Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 13.06.2013

Wytyczne IZ dot. kontroli z dn. 29.05.2011

Wytyczne IZ dot. kontroli z dn.19.10.2010