Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzgodnieniu z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), w zw. z art. 48 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 46 pkt. 2, art. 48 ust. 3 w zw. z art. 49 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).   

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Decyzję Instytucji Zarządzającej MRPO (Uchwała Nr 636/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. Zarządu Województwa Małopolskiego) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z uzasadnieniem oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  znajdą Państwo w załączeniu.

Załączniki:

1.   Uchwała Nr 636/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z uzasadnieniem odstąpienia - pobierz

2.   Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  -  pobierz

3.   Stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pobierz

 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian MRPO umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: www.fundusze.malopolska.pl/mrpo, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM oraz na tablicy ogłoszeń UMWM, Kraków ul. Racławicka 56.

Zagadnienia związane z OOŚ w  zakresie realizacji projektów współfinansowane ze środków MRPO - przejdź