Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Stan wdrażania MRPO 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, który wraz z 6 Programami Krajowymi służy realizacji założeń polityki spójności.

Ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowane są projekty realizowane w takich obszarach jak: infrastruktura dydaktyczna, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, B+R, infrastruktura turystyczna, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kulturalna, infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, transport zbiorowy, rozwój stref aktywności gospodarczej, Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM), ochrona zdrowia i służby ratunkowe, opieka społeczna, rozwój miast i wsi, ochrona środowiska oraz współpraca międzyregionalna.

Wszystkie te obszary pogrupowane zostały w ośmiu Osiach Priorytetowych. Wartość środków na realizację I-VIII Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 1 304 475 193 euro.

Funkcję Instytucji Zarządzającej dla MRPO pełni Zarząd Województwa Małopolskiego.

Poniżej przedstawiamy Państwu bieżący raport nt. postępów we wdrażaniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

1. Stan Wdrażania I i III-VIII oraz Działania 9.3 Osi Priorytetowej MRPO za miesiąc grudzień 2016 r. (.pdf, 212 KB)

2. Stan Wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO za miesiąc grudzień 2016 r. (.pdf, 209 KB )

3. Stan Wdrażania IPI za miesiąc grudzień 2016 r. (.pdf, 330 KB)Sprawozdania miesięczneSprawozdania półroczne i roczne