Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Sprawozdania roczne i półroczne z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) (.pdf, 6,88 MB)

- Streszczenie sprawozdania końcowego (wersja angielska) (.pdf, 1,23 MB)
- Uchwała Nr 1/17 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 23 marca 2017 r. (.pdf, 348 KB)
- Załącznik I Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego (.pdf, 504 KB)
- Załącznik II Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) (.pdf, 404 KB)
- Załącznik III Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii (.pdf, 580 KB)
- Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów (.pdf, 804 KB)
- Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe (.pdf, 900 KB)
- Załącznik VI Tabela 6. Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 (.pdf, 516 KB)
- Załącznik VII Tabela 7a i 7b. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (.pdf, 600 KB)
- Załącznik VIII Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 (.pdf, 580 KB)
- Załącznik IX Tabela 9. Matryca Instrumentów Finansowych 2007-2013 (.pdf, 2,01 MB)
- Załącznik X Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji (.pdf, 1,13 MB)
- Załącznik XI Tabela 11. Lista projektów indywidualnych planowanych do realizacji/realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wg stanu na 31.12.2016 r. (.pdf, 884 KB)
- Załącznik XII Tabela 12.Przykłady projektów komplementarnych w ramach MRPO (.pdf, 532 KB)
- Załącznik XIII Tabela 13. Przykłady projektów realizujących cele Strategii Europa 2020 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (.pdf, 480 KB)
- Załącznik XIV Przykłady projektów w ramach dobrych praktyk MRPO (.pdf, 2,30 MB)
- Załącznik XV Tabela 15. Tabela zbiorcza zakończonych dużych projektów (.pdf, 384 KB)
- Załącznik XVI Tabela 16. Tabela zbiorcza projektów niefunkcjonujących (.pdf, 476 KB)
- Załącznik XVII Tabela 17. Tabela zbiorcza projektów zawieszonych (.pdf, 404 KB)
- Załącznik XVIII Wyjaśnienia do wskaźników MRPO zgodnie z Wytycznymi do zamknięcia Realizacja wskaźników MRPO (.pdf, 700 KB)


2015
Sprawozdanie roczne (.zip, 2 MB)

Sprawozdanie z I półrocza(.zip, 2,19 MB)

2014

Sprawozdanie roczne (.zip, 14,4MB)

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

2013

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz

2012

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz


2011

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz 

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz


2010

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz


2009

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz


2008

Sprawozdanie roczne - pobierz

Sprawozdanie z II półrocza - pobierz

Sprawozdanie z I półrocza - pobierz


2007

Sprawozdanie roczne - pobierz