Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Skład Komitetu Monitorującego 

 

W pracach Komitetu Monitorującego uczestniczą:

1. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej MRPO:
- Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego - Przewodniczący KM MRPO
- dr hab. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Zastępca Przewodniczącego KM MRPO
- Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi
- Piotr Szymański, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Członek KM MRPO
- Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki właściwej dla Województwa Małopolskiego ( PO KL):
- Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Członek KM MRPO

3. Przedstawiciele powiatów:
- Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki - Członek KM MRPO
- Monika Bochenek - Dyrektor Centrum Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu - Zastępca

- Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski - Członek KM MRPO
- Marek Kopia, Wicestarosta Dąbrowski - Zastępca

4. Przedstawiciele gmin:
- Małgorzata Małuch - Wójt Gminy Sękowa - Członek KM MRPO
- Paweł Knafel - Burmistrz Gminy Słomniki - Zastępca

- Benedykt Węgrzyn, Wójt Gminy Dobra - Członek KM MRPO
- Anna Podgórni, Pracownik Urzędu Gminy Dobra - Zastępca

- Michał Chwastek, Zastępca Burmistrza Słomnik - Członek KM MRPO
- Beata Korus, Pracownik Urzędu Gminy Słomnik - Zastępca

- Ewa Przybyło, Burmistrz Miasta Rabka - Zdrój - Członek KM MRPO
- Robert Wójciak, Zastępca Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój - Zastępca

- Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Członek KM MRPO
- Grzegorz Ostrzołek,  Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego  - Zastępca

- Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa - Członek KM MRPO

- Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowy Sącz - Członek KM MRPO
- Jerzy Gwiżdż, Zastępca Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Zastępca

5. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski - Członek KM MRPO

6. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO:
- Marta Leśniak, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Członek KM MRPO
- Mateusz Skiba, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Zastępca

7. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia:
- Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Członek KM MRPO
- Karolina Zielonka, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Zastępca

8. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce:
- Agnieszka Boniewicz, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki - Członek KM MRPO
- Krzysztof Zaręba, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki - Zastępca

9. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji:
- Iwona Stąsiek, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Członek KM MRPO
- Monika Pustelnik, Kierownik Oddziału ds. Kontroli w Wydziale Certyfikacji i Budżetu Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie -Zastępca.

10. Przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców:
- Wojciech Grzeszek, Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Małopolska - Członek KM MRPO
- Adam Lach, Zastępca Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Małopolska - Zastępca

- Józef Król, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego - Członek KM MRPO
- Witold Sochacki, Przewodniczący Zarządu Województwa Małopolskiego, Forum Związków Zawodowych - Zastępca

- Piotr Tengowski, Izba Rzemieślnicza w Nowym Sączu - Członek KM MRPO
- Władysław Tyrka, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie - Zastępca

- Jerzy Wrzecionek, Małopolski Związek Pracodawców - Członek KM MRPO
- Zbigniew Gąska, Konfederacja Pracodawców Polskich - Zastępca

11. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Tadeusz Dąbrowski  Zastępca Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  - Członek KM MRPO
- Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie - Zastępca

- Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej - Członek KM MRPO
- Jerzy Leszczyński Wiceprezes Sądeckiej Izby Gospodarczej - Zastępca

- Stanisław Lis, Przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury - Członek KM MRPO
- Lucyna Krupa, Prezes Zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury - Zastępca

- Piotr Rymarowicz, Fundacja na rzecz Ziemi - Członek KM MRPO
- Anna Dworakowska, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Zastępca

12. Przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego:
- prof. dr hab. Maria Flis,  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju - Członek KM MRPO
- dr hab. Jarosław Górniak, Prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zastępca

- prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - Członek KM MR
- prof. dr hab. inż. Lidia J. Maksymowicz, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - Zastępca

- dr hab. Jacek Leśkow, Profesor Nadzwyczajny Politechnika Krakowska, wskazany przez WSB-National-Louis University w Nowym Sączu - Członek KM MRPO
- dr Andrzej Bulzak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu - Zastępca

13. Inni przedstawiciele partnerów społeczno gospodarczych:
- Ryszard Czaicki, Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie - Członek KM
- Karol Zachwieja, Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - Zastępca