Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Wykaz Projektów Kluczowych 

 

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 to lista projektów istotnych dla rozwoju województwa przyjętych do realizacji w ramach MRPO w trybie indywidualnym. Wykaz ten jest dodatkowym, krajowym dokumentem będącym uzupełnieniem Programu Operacyjnego i nie jest akceptowany przez Komisję Europejską, a jedynie przekazywany jej do wiadomości.

Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego. Realizacja tych projektów ma zasadniczy wpływ na osiągnięcie zakładanych w programie operacyjnym celów i wskaźników rozwoju społeczno - gospodarczego województwa. Indykatywny charakter tego planu oznacza, iż podane w nim informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, będący odzwierciedleniem najlepszego stanu wiedzy o projekcie w chwili tworzenia planu.

Umieszczenie projektu w wykazie jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej, nie oznacza to jednak, że dostają dofinansowanie automatycznie. Muszą spełnić wymogi formalne i merytoryczne dotyczące przygotowania dokumentacji i gotowości do wdrożenia, zgodne z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez Instytucję Zarządzającą lub - w przypadku projektów dużych - decyzji Komisji Europejskiej.

17-05-2016 - Aktualny Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

17-03-2016 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

16-02-2016 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

07-01-2016 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

08-12-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

15-10-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

17-09-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

21-07-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

14-07-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

18-06-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

12-05-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

7-05-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

26-03-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

12-03-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

29-01-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

8-01-2015 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

25-11-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

16-10-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

16-09-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

17-07-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

5-06-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

6-05-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych  - pobierz

29-04-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz 

3-04-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

13-03-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

27-02-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

16-01-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz 
 
9-01-2014 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

28-11-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

29-10-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

17-10-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

12-09-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

18-07-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

25-06-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

20-06-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

23-05-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

14-05-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

04-04-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

14-03-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

21-02-2013 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

20-12-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

30-08-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

12-07-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

29-05-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

22-03-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

28-02-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

9-02-2012 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

29-11-2011 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

17-11-2011 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

4-10-2011 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych  - pobierz

20-09-2011 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projeków Kluczowych - pobierz

25-08-2011 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

30-06-2011 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych -pobierz

28-02-2011 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz

7-12-2010 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - pobierz