Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Konsultacje społeczne 

 

Konsultacje społeczne są procesem uzyskiwania opinii od osób i organizacji, których dotyczą bezpośrednio lub pośrednio określone działania sektora publicznego. Konsultacje są jedną z najważniejszych form i narzędzi zarządzania publicznego, formą zinstycjonalizowaną, która stanowi płaszczyznę wymiany poglądów i wypracowania stanowisk odnośnie do funkcjonowania określonych branż, regionów, społeczności itp. oraz zaspokajania  potrzeb.

Dzięki tak rozumianym konsultacja możliwe jest m. in.:

  • podniesienie jakości podejmowanych decyzji, zebrane uwagi i propozycje ze strony zainteresowanych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych pozwalają dostrzec aspekty, które trudno zauważyć bez udziału społecznego;
  • lepsze informowanie społeczeństwa o podejmowanych decyzjach oraz uzyskanie poparcia dla planowanych działań, czego konsekwencją jest mocniejsza legitymizacja podejmowanych działań i decyzji;
  • możliwość promowania podejmowanych działań w mediach, poprzez łatwiejsze przedstawienie przyczyn podjęcia określonych kroków oraz  korzyści, które wynikają z ich  realizacji;
  • wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażające się w pobudzaniu mieszkańców do aktywności na rzecz swojego województwa, powiatu, gminy.

Powyższe standardy znajdują zastosowanie w procesie konsultacji projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego Małopolski. Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych, stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W celu zapoznania opinii publicznej z planami przygotowania lub wprowadzenia zmian do wykazu projektów kluczowych, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego prowadzone są konsultacje społeczne. Do udziału w tym procesie zostają zaproszeni wszyscy zainteresowani, którzy drogą elektroniczną mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi oraz propozycje, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych zgłoszone opinie i uwagi rozpatrywane są przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który podejmuje decyzję o ostatecznym kształcie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO.

Aktualne konsultacje społeczne:

20.05.2015 - 27.05.2015 Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego

Sprawozdania z konsultacji społecznych:

21-04-2015 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej

10-12-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej

13-11-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu złożonego dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych więcej

12-11-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej

1-10-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu złożonego dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych więcej

25-08-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej

4-07-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej 

11-04-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów złożonych dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych więcej 

9-04-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych więcej 

17-02-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 więcej

13-02-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów złożonych dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych więcej

20-01-2014 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 więcej

1-10-2013 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 więcej

29-07-2013 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 więcej

6-05-2013 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

29-03-2013 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

4-03-2013 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

10-12-2012 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

29-11-2012 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

27-08-2012 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

5-03-2012 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 więcej

13-01-2012 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 przejdź

25-11-2011 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach MRPO przejdź

14-12-2010 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach MRPO przejdź

21-10-2010 Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach MRPO przejdź