Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Informacje dotyczące projektów kluczowych 

 

2-04-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – Inwestycje w centra rekreacyjne więcej

2-04-2015 Wybór do dofinansowania projektu pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I” więcej

27-03-2015 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I” więcej

19-02-2015 Wybór do dofinansowania projektów w ramach Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 więcej

19-02-2015 Wybór do dofinansowania projektu pn. Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno – administracyjnym w Tarnowie więcej

12-02-2015 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno – administracyjnym w Tarnowie więcej

23-12-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Nowe przestrzenie zdarzeń" więcej

18-11-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przyg. dok. proj. dla zad. „Zwiększ. dostępn. transp. tarnowskich stref aktywn. gosp. wraz z poprawą param. ruchu tranzyt. w Subreg. Tarnow. – etap I” więcej

6-11-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej – Inwestycje w centra rekreacyjne więcej

6-11-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E więcej

5-11-2014 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E więcej

4-11-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” więcej

14-10-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody" więcej

3-07-2014 Wybór do dofinansowania projektu "Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnowie" więcej

1-07-2014 Wyniki oceny merytorycznej projektu "Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnowie" więcej

20-05-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I” więcej

15-05-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - etap I więcej

12-05-2014 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I” więcej

8-05-2014 Wybór do dofinansowania projektów w ramach Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych więcej

8-04-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych” więcej

3-04-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich więcej

3-04-2014 Dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim” więcej

25-02-2014 Wybór do dofinansowania projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" więcej

5-02-2014 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" więcej


2013

19-12-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego w Krakowie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych więcej

16-12-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego w Krakowie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych więcej

3-12-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim” więcej

3-12-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” więcej

26-11-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim” więcej

25-11-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” więcej

31-10-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Obwodnica Skawiny – budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III” więcej

25-10-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Obwodnica Skawiny – budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III” więcej

13-08-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu UJ - etap I” więcej

8-08-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu UJ - etap” więcej

2-08-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce” - więcej

2-08-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce” więcej

25-06-2013 Zmiana uchwały o wyborze do dofinansowania projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci LAN w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie” więcej

25-06-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1” więcej

05-06-2013 Zakończenie oceny merytorycznej projektu "Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1" więcej

06-05-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach” więcej

06-05-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznj projektu pn. "Modrnizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach" więcej

25-03-2013 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” więcej

25-03-2013 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” więcej
23-10-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Centrum Energetyki” więcej

22-10-2012 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Centrum Energetyki” więcej

16-10-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona” więcej

4-10-2012 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona” więcej

13-09-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Remont i modernizacja placówek GOPR – Grupa Krynicka” więcej

27-08-2012 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Remont i modernizacja placówek GOPR – Grupa Krynicka” więcej

9-08-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH” więcej

2-08-2012 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH” więcej

7-08-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Wietrzychowice” więcej

27-07-2012 Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Wietrzychowice” więcej

12-07-2012 Wybór do dofinansowania projektu „Obwodnica Wojnicza” więcej

5-07-2012 Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Obwodnica Wojnicza” więcej

8-05-2012 Wybór do dofinansowania projektu „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa” więcej

24-04-2012 Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa” więcej

1-03-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej” więcej

24-02-2012 Zakończenie oceny merytorycznej projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej” więcej

21-02-2012 Wybór do dofinansowania projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa” więcej

15-02-2012 Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa” więcej

31-01-2012 Wybór do dofinansowania projektu „Likwidacja skutków powodzi w gminie Szczucin - odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej” więcej

31-01-2012 Wybór do dofinansowania projektu „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin” więcej

24-01-2012 Zakończenie oceny merytorycznej projektu "Likwidacja skutków powodzi w gminie Szczucin - odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej" więcej

24-01-2012 - Zakończenie oceny merytorycznej projektu "Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin" więcej

17-01-2012 - Wybór do dofinansowania projektu „Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa - Odbudowa infrastruktury społecznej” więcej