Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Działania w ramach Osi Priorytetowej 9. Pomoc Techniczna 

 

 

Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

 

Zapewnienie efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania i wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne

 

Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z programów operacyjnych - a w szczególności z MRPO oraz informowanie o korzyściach płynących z efektywnego wykorzystywania wsparcia unijnego dla całego regionu i jego mieszkańców.

 

 

Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych

 

Celem działania jest wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE.