Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Działania w ramach Osi Priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna 

 

Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej
Wypromowanie regionu jako partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności oraz stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska”.

 

Przykładowe rodzaje projektów:
Wspierane będą projekty realizowane poza granicami Polski (z wyjątkiem projektów opisanych w punkcie 7), nie generujące zysku, w szczególności w zakresie:

 1. Realizacji wizerunkowych kampanii promocyjnych regionu i jego walorów z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych, np. reklama prasowa, radiowa, TV, internetowa, reklama zewnętrzna (outdoor), organizacja akcji, prezentacji, festynów, koncertów, działania marketingu bezpośredniego (BTL), działania PR i inne. Projekty powinny zawierać w sobie element badań efektywności podjętych działań marketingowych.

 2. Realizacji produktowych kampanii promocyjnych skupiających się na określonej grupie walorów (np. kampanie oferty inwestycyjnej i eksportowej regionu, regionalnych i tradycyjnych produktów spożywczych, kampanie oferty naukowej i edukacyjnej regionu) z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych, np. reklama prasowa, radiowa, TV, internetowa, reklama zewnętrzna (outdoor), organizacja akcji, prezentacji, festynów, koncertów, działania marketingu bezpośredniego (BTL), działania PR i inne. Projekty powinny zawierać w sobie element badań efektywności podjętych działań marketingowych.

 3. Realizacji kampanii public relations.

 4. Organizacji zagranicznych prezentacji promocyjnych, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia kulturalne (koncerty, wystawy, festiwale) lub naukowe (konferencje, seminaria).

 5. Prezentacji oferty regionu na zagranicznych imprezach promocyjnych o charakterze targowym i wystawienniczym, których tematyką jest kultura, nauka i edukacja, gospodarka, itp.

 6. Prowadzenia badań marketingowych z zakresu postrzegania regionu i jego walorów na rynkach zagranicznych.

 7. Realizacji prezentacji i wydarzeń promocyjnych (typu „event”) adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zagranicznych, odbywających się na terenie Polski. Priorytetowo traktowane będą prezentacje korzystające z nowoczesnych technologii i innowacji, z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych.

 

Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego w działaniach realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy.

Przykładowe rodzaje projektów:
Wspierane będą projekty współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z różnych państw członkowskich UE a także najbliższych sąsiadów (tj. mających wspólną granicę administracyjną z Rzeczypospolitą Polską).

Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia.

Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee:

 •  partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą;
 • turystyki wiejskiej;
 • finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych;    
 • produktów turystycznych;
 • odnawialnych źródeł energii
 • zarządzania polityką regionalną;
 • zarządzania służbą zdrowia;