Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Regulamin Oceny Projektów 

 

20-07-2016 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych

19 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1126/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr  627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” (.pdf, 213 KB), na mocy której m. in. dodano w ramach §23 ust. 6 zapis w brzmieniu:

W odniesieniu do projektów, dla których została podpisana umowa dofinansowania, w przypadku pojawienia się wolnych środków Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu. Zwiększenie dofinansowania odbywa się na wniosek Beneficjenta.

14-01-2015 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
14 stycznia 2016 roku uchwałą nr 56/16 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013".
Uchwała ZWM Nr 56/16 (.pdf, 131 KB)
Regulamin oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (.pdf, 517 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku(.pdf,  1 MB)


13-01-2015 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych

13 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmianę Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”. 

Uchwała ZWM Nr 36/15 (.pdf)
Instrukcja wypełnienia wniosku (.pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku(.doc)


21-10-2014 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
21 października 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmianę Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.
Uchwała ZWM Nr 1161/14
Regulamin konkursu (tekst jednolity) 
Instrukcja wypełnienia wniosku

12-07-2013 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
W dniu 27 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 850/13 w sprawie zmiany Uchwały nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” z późn. zm.

Uchwała Nr 850/13 - pobierz
Regulamin (tekst jednolity) - pobierz 21-09-2012 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
Uchwała NR 1124/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Uchwała - pobierz
Regulamin - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz


29-06-2011 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
Uchwała NR 628/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Uchwała - pobierz
Regulamin - pobierz
Wniosek aplikacyjny - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz


18-08-2010 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
Uchwała Nr 946/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących przyjęcia regulaminów konkursów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz
Regulamin - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

8-06-2010 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych

W dniu 27 maja 2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 578/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Uchwała - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz


26-03-2010 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 328/10 w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektow Kluczowych.
Uchwała - pobierz
Regulamin - pobierz
Załącznik Nr 1 Wniosek aplikacyjny - pobierz
Załącznik Nr 2 Wniosek o dofinansowanie Instrukcja - pobierz

28-10-2009 Zmiana w regulaminie konkursów
W dniu 28 października 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1211/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących przyjęcia regulaminów konkursów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Uchwała -  pobierz 


28-04-2009 Przyjęcie nowego regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
W dniu 28 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałą Nr 435/09 nowy Regulamin oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Uchwała - pobierz
Regulamin (21.04.09) - pobierz
Załącznik Nr 1 Wniosek aplikacyjny (21.04.09) - pobierz
Załącznik Nr 2 Wniosek o dofinansowanie Instrukcja (21.04.09) - pobierz
Załącznik Nr 3 Wzór umowy - zaliczka  (21.04.09) - pobierz
Załącznik Nr 4 Wzór umowy - refundacja  (21.04.09) - pobierz
Załącznik Nr 5 Umowa dla panstwowych jednostek budzetowych (7.04.2009) - pobierz

16-12-2008 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
Zmiana Regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (16.12.2008 r.) - pobierz

27-11-2008 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
Regulamin oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (27.11.2008 r.) - pobierz

26-08-2008 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
Regulamin oceny projektów umieszczonych w IWIPK (26.08.2008 r.) - pobierz

15-07-2008 Zmiana regulaminu oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych projektów Kluczowych
Regulamin oceny projektow umieszczonych w IWIPK (15.07.2008) - pobierz