Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Przejdź na portal Funduszy Europejskich 2014-2020

Wydarzenia

Zamknięcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Informujemy, iż 2 sierpnia 2018 r. jest oficjalną datą zamknięcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach powyższego programu zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat od powyższej daty, tj. do 2 sierpnia 2021 r. Instytucja Zarządzająca MRPO może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. 

Komisja Europejska: Małopolski Regionalny Program Operacyjny rozliczony na 100%

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego otrzymał oficjalne potwierdzenie z Komisji Europejskiej, że program został prawidłowo rozliczony.

Fundusze Europejskie w Małopolsce w perspektywie 2007-2013

W Małopolsce w latach 2007-2013 zrealizowano 8 138 projektów sfinansowanych z funduszy unijnych o wartości 37,9 mld zł. Poziom wydatkowania środków unijnych lokuje Małopolskę na 3 pozycji wśród polskich regionów.