Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Beneficjenci 

 O dotacje ubiegać się mogą:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Instytucje kultury
 • Jednostki naukowe
 • Szkoły wyższe
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Organizacje pozarządowe
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe
 • Przedsiębiorcy
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy
 • Administracja rządowa

Szczegółowe informacje dotyczących działań, w ramach których ubiegać mogą się poszczególni beneficjenci można znaleźć w "Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013" - pobierz