Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Baza ekspertów MRPO 

 

Baza ekspertów MRPO - lista ekspertów, o których mowa w art. 31 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), którzy dokonują oceny w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Aktualna baza - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

Wykaz pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) uprawnionych do dokonania oceny merytorycznej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - [Załącznik w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (KOP) - pobierz



1-10-2013 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1221/13 z dnia 1 października 2013 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO. Zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt. 3 oraz ust. 1 pkt. 2 Regulaminu naboru asesorów, skreśla się wymienionych w Uchwale nr 1221/12 z dnia 1 października 2013 r. ekspertów z Bazy ekspertów MRPO.
Uchwała - pobierz
Załącznik - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

27-09-2012 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 1181/12 z dnia 27 września 2012 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO. więcej

5-04-2012 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 395/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani eksperci wyłonieni w ramach naboru nr 1/2012 w dziedzinie Badania naukowe i infrastruktura B+R. więcej

19-01-2012 Nabór asesorów nr 1/2012
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór nr 1/2012 ekspertów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w dziedzinie BADANIA NAUKOWE I INFRASTRUKTURA B+R. więcej

19-12-2011 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 1535/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO.

Uchwała - pobierz
Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]


20-06-2011 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 670/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani eksperci wyłonieni w ramach naboru nr 1/2011 w dziedzinie Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Uchwała - pobierz
Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

18-03-2011 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
W dniu 17 marca 2011 r. na wniosek ekspertów dokonano aktualizacji danych osobowych w Bazie ekspertów MRPO.
Baza ekspertów MRPO - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]


4-03-2011 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 191/11 z dnia 22 lutego 2011 r.   dokonał zmian w składzie osobowym  Bazy ekspertów MRPO.
Uchwała - pobierz
Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

1-10-2010 Aktualizacja Bazy ekspertów MRPO
W dniu 30 września 2010 r. na wniosek ekspertów dokonano aktualizacji danych osobowych w Bazie ekspertów MRPO.
Baza ekspertów MRPO - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

19-08-2010 Uzupełnienie składu ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 945/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dokonał uzupełnienia składu osobowego Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani eksperci wyłonieni w ramach naboru nr 3/2010 w dziedzinie  Paliwa i energia ze źródeł odnawialnych.
Uchwała - pobierz
Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

24-06-2010  Nabór asesorów 3/2010
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór 3/2010 asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie: Paliwa i energia ze źródeł odnawialnych

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpis do bazy, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze - pobierz

Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów. (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 660/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń - pobierz

Test kompetencyjny - pobierz

12-05-2010 Uzupełnienie składu Bazy eksperów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 507/10 z dnia 6 maja 2010 r. dokonał uzupełnienia składu osobowego Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani eksperci wyłonieni w ramach naboru nr 1/2010 w dziedzinie Badania naukowe i infrastruktura B + R oraz naboru 2/2010 w dziedzinie Społeczeństwo informacyjne - pobierz

Baza ekspertów - Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

2-04-2010 Nabór asesorów 2/2010
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór nr 2/2010 asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie: społeczeństwo informacyjne.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie na Listę Asesorów, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze - pobierz

Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów. (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 660/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń - pobierz

Testy kompetencyjne - pobierz

12-03-2010 Aktualizacja bazy ekspertów MRPO
W dniu 10 marca 2010 r. na wniosek ekspertów dokonano aktualizacji danych osobowych w Bazie ekspertów MRPO.
Baza ekspertów MRPO - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

5-03-2010 Nabór asesorów 1/2010
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór nr 1/2010 ekspertów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie Badania naukowe i infrastruktura B+R.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie do Bazy ekspertów MRPO, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze zamieszczone poniżej w plikach do pobrania. Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 660/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.)

Poniżej zamieszczamy Regulamin naboru asesorów, formularz zgłoszeniowy, wzory oświadczeń o niekaralności i o gotowości do bezstronnej oceny, zgodę na zamieszczanie danych osobowych oraz test kompetencyjny. 

Dokumenty do pobrania:
 
. Ogłoszenie o naborze asesorów - pobierz
. Regulamin naboru asesorów - pobierz
. Formularz zgłoszeniowy - pobierz
. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
. Oświadczenie o gotowości do bezstronnej oceny - pobierz
. Zgoda na zamieszczanie danych osobowych - pobierz
. Test kompetencyjny - pobierz 

1-12-2009 Uzupełnienie składu Bazy eksperów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1358/09 z dnia 26 listopada 2009 r. uzupełnił skład Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani asesorzy wyłonieni w ramach naboru nr 3/2009 w dziedzinach: Sport i rekreacja, Infrastruktura kultury oraz Opieka społeczna

Uchwała - pobierz
Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

2-10-2009 Nabór asesorów 3/2009
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza 3 nabór asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinach: sport i rekreacja, infrastruktura kultury oraz opieka społeczna.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie do Bazy ekspertów MRPO, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze. - pobierz

Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów. (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 660/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz oraz wzory oświadczeń:
- oświadczenie o niekaralności - pobierz
- oświadczenie o gotowości do bezstronnej oceny - pobierz
-
zgoda na zameszczany danych osobowych - pobierz

Testy kompetencyjne:
- Sport i rekreacja - pobierz
- Infrastruktura kultury - pobierz
- Opieka społeczna - pobierz

17-08-2009 Uzupełnienie składu w Bazie ekspertów MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 900/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO - pobierz

Do Bazy zostali wpisani asesorzy wyłonieni w ramach naboru nr 2/2009 w dziedzinach Sport i rekreacja, Infrastruktura drogowa, Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Ochrona zasobów przyrodniczych, Społeczeństwo informacyjne, a także asesorzy, którzy złożyli aplikacje w ramach naboru 1/2009 w dziedzinach Transport publiczny oraz Analiza ekonomiczna i finansowa inwestycji.

W związku ze złożoną rezygnacją - asesor Marcin Nytko został skreślony z Bazy w dziedzinach Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, Badania naukowe i infrastruktura B+R oraz Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

16-07-2009 Uzupełnienie składu Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą 791/09 z dnia 14 lipca 2009 r. uzupełnił skład Bazy ekspertów MRPO. Do Bazy zostali wpisani asesorzy wyłonieni w ramach naboru nr 1/2009 w dziedzinach Transport publiczny oraz Analiza ekonomiczna i finansowa inwestycji.

Baza ekspertów - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]

26-06-2009 Nabór asesorów 2/2009
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza 2 nabór asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinach: sport i rekreacja, infrastruktura drogowa, infrastruktura kultury, rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, ochrona zasobów przyrodniczych oraz społeczeństwo informacyjne.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie na Listę Asesorów, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze 

Ogłoszenie - pobierz

Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów. (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 660/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.)  - pobierz

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń:

- Formularz - pobierz
- Oświadczenie do gotowości do bezstronnej oceny - pobierz
- Oświadczenie o niekaralności - pobierz
- Zgoda na zamieszczenie danych osobowych - pobierz

Testy kompetencyjne: 

- Sport i rekreacja - pobierz,
- Infrastruktura drogowa - pobierz
- Infrastruktura kultury - pobierz
- Ochrona zasobów przyrodniczych - pobierz
- Rewitalizacja obszrów miejskich i wiejskich - pobierz
- Społeczeństwo informacyjne - pobierz

19-06-2009 Nabór asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza 1 nabór asesorów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinach: transport publiczny oraz analiza ekonomiczna i finansowa inwestycji.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie na Listę Asesorów, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze - pobierz

Zasady dotyczące procedury wpisania na listę asesorów zostały określone w Regulaminie naboru asesorów. (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 660/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.) - pobierz
Formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń - pobierz

Testy kompetencyjne:
- Test kompetencyjny - transport publiczny - pobierz
- Test kompetencyjny - analiza ekonomiczno-finansowa inwestycji - pobierz

17-06-2009 Informacja o powstaniu Bazy ekspertów MRPO
W związku z nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) uległy zmianie przepisy art. 31 ustawy dotyczące ekspertów oceniających projekty składane w ramach programów operacyjnych. W celu dostosowania regulacji IZ MRPO do wymogów znowelizowanej ustawy, w dniu 15 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 660/09 w sprawie utworzenia Bazy ekspertów MRPO i zmiany niektórych uchwał. Do bazy zostali wpisani asesorzy znajdujący się dotychczas na listach asesorów, a także rekomendowani przez ZWM eksperci wpisani na listę krajową prowadzoną przez MRR po wcześniejszej weryfikacji spełniania przez nich wymogów ustawy. 

Baza ekspertów MRPO - [Załącznik usunięty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z zamknięciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]
W związku z powyższym wszystkie dotychczasowe Listy Asesorów utraciły moc prawną.
Jednocześnie wprowadzono zmiany w Regulaminach związanych z naborem oraz trybem pracy asesorów:

Regulamin naboru asesorów - pobierz
Regulamin prac Komisji Oceny Projektów - pobierz
Regulamin prac Komisji Oceny Programów Rewitalizacji/ Komisji Oceny Planów Rozwoju Uzdrowisk - pobierz