Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Komisja Europejska: Małopolski Regionalny Program Operacyjny rozliczony na 100%

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego otrzymał oficjalne potwierdzenie z Komisji Europejskiej, że program został prawidłowo rozliczony.

Ponad 3 miliony Małopolan korzysta na co dzień z budynków i inwestycji, które powstały dzięki dotacjom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

"W ostatni piątek Komisja Europejska przesłała nam oficjalne pismo, w którym potwierdzono prawidłowe rozliczenie naszego programu regionalnego, a tym samym zgodę na przekazanie do Małopolski ostatniej transzy środków unijnych, a więc 5 proc. alokacji – czyli blisko 295 mln zł." – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys, przypominając, że w perspektywie finansowej 2007-2013 KE refundowała wydatki przedkładane przez instytucje zarządzające do poziomu 95% alokacji programu, pozostawiając 5% środków jako rozliczenie przy wypłacie salda końcowego.

Obiekty i inwestycje unijne z MRPO służą już mieszkańcom od kilku lat. Czas na konkretne podsumowania. Jak wynika z danych rozliczeniowych, łączna wartość alokacji na realizację MRPO 2007-2013 to ostatecznie: 5 699 777 812,64 zł (czyli 1 355 863 222 euro). Od momentu uruchomienia programu przeprowadzono łącznie 73 konkursy, a finalnie podpisano w sumie 3077 umów o dofinansowanie.

"Widzimy, że większość tych inwestycji – czyli ok. 63,5 procent – była realizowana w miastach. Na wsi – 35 procent, a pozostałe 1,5 procent to projekty transgraniczne, które w przypadku Małopolski dotyczyły głównie terenów górskich." – wyliczał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Patrząc na mapę Małopolski, widać wyraźnie, że największą liczbę projektów z MRPO 2007-2013 zrealizowało miasto Kraków – czyli 606 inwestycji, co oznacza, że prawie co piąta umowa z programu była realizowana właśnie w stolicy Małopolski. Drugie miejsce zajął powiat krakowski (239 projektów, czyli 7,8 proc.), trzecie – powiat tarnowski z 187 inwestycjami unijnym (6,1 proc.).


Najważniejsze projekty – czyli z czego korzystają Małopolanie?
"Głównym celem zamkniętego właśnie MRPO było przyspieszenie rozwoju małopolskiej gospodarki i poprawa sytuacji na rynku pracy. Dlatego też większość z podpisanych umów –blisko 60 proc. – była ściśle powiązana z tym wyznacznikiem. Nie mam wątpliwości, że cel ten osiągnęliśmy. Gdyby nie dobrze zainwestowane pieniądze z MRPO, które „pracują” dla nas do tej pory, to nie mielibyśmy tak niskiego poziomu bezrobocia."

– podkreślał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak dodał wicemarszałek Sorys – z inwestycji i projektów zrealizowanych dzięki MRPO na co dzień korzysta ponad 3 miliony Małopolan. To nie wszystko: wyremontowane bądź nowo wybudowane obiekty kultury czy atrakcje turystyczne odwiedza rocznie nawet 18 milionów osób z Polski i zagranicy.

Co udało się zrobić dzięki MRPO? Małopolscy przedsiębiorcy otrzymali konkretną pomoc – 3,5 tys. z nich dostało wsparcie na rozwinięcie swojej działalności, „uzbrojono” blisko 1300 hektarów stref aktywności gospodarczej w całym regionie. W efekcie tylko tych działań w Małopolsce przybyło 8,5 tys. nowych miejsc pracy.

MRPO to także kamień milowy w rozwoju transportu w Małopolsce. W ciągu kilku lat powstało i zostało wyremontowanych łącznie ok. 900 km dróg, kupiono 25 nowoczesnych i niskopodłogowych pociągów, 45 autobusów i tramwajów dla miejskich przewoźników. Szacuje się, że rocznie z pojazdów kupionych dla MPK w Krakowie i Tarnowie korzysta nawet 7 mln pasażerów.

Unijne środki z lat 2007-2013 to także większe poczucie bezpieczeństwa dla Małopolan. 
W zmodernizowanych i doposażonych szpitalach leczy się rocznie ok. 250 tys. pacjentów, a 800 tys. mieszkańców zostało objętych lepszą ochroną przeciwpowodziową – m.in. dzięki budowie zbiorników retencyjnych czy remontowi wałów przeciwpowodziowych.

Małopolska dzięki środkom unijnym jest również… piękniejsza. W ramach MRPO zbudowano lub wyremontowano 115 obiektów kultury i zrewitalizowano blisko 240 hektarów – w tym centra małopolskich miast czy miejscowości.