Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknięcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Informujemy, iż 2 sierpnia 2018 r. jest oficjalną datą zamknięcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach powyższego programu zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat od powyższej daty, tj. do 2 sierpnia 2021 r. Instytucja Zarządzająca MRPO może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. 

Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie krócej niż do trzech lat od daty zamknięcia programu. 

Wszyscy beneficjenci MRPO zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji projektowej w przypadku przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy, w tym KE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, w okresie do 2 sierpnia 2021 r.