Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, rozpoczyna proces konsultacji społecznych projektu, który potencjalnie zostanie wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Procesowi konsultacji poddany zostanie nowy projekt proponowany przez Zarząd WM do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat C. Służby ratunkowe. 

Propozycja uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (.pdf, 118 KB) 

Uwagi do projektu zmian Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych można przesyłać do dnia 27 maja 2015 r. na adres poczty elektronicznej: konsultacje.lps@malopolska.mw.gov.pl lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

W celu zgłoszenia uwag i przedstawienia opinii na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza. 
Wzór formularza zgłaszania uwag (.rtf, 61KB) 

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych zgłoszone opinie i uwagi zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który podejmie decyzje o ostatecznym kształcie zaktualizowanego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. Możliwość realizacji inwestycji będzie uzależniona od dysponowania przez Instytucję Zarządzającą środkami finansowymi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.