Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wybór do dofinansowania projektu pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I”

2 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla projektu nr MRPO.01.01.02-12-001/15 pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I” złożonego przez Komendę Główna PSP, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

Uchwała Nr 391/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku