Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zakończenie właściwej oceny merytorycznej projektu pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I”

27 marca 2015 roku zakończony został etap oceny merytorycznej dla projektu nr MRPO.01.01.02-12-001/15 pn.: „Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa – Etap I”, złożonego przez Komendę Główna PSP i znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

W wyniku właściwej oceny merytorycznej projekt otrzymał 50,50 punktów, co stanowi 66,45% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.