Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wybór do dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I”

20 maja 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania projekt nr MRPO.01.02.00-12-019/14 pn. „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I”.

Projekt ten został złożony przez Wojewodę Małopolskiego i znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

Uchwała ZWM Nr 540/14 w sprawie wyboru do dofinansowania