Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wybór do dofinansowania projektu pn. „Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu UJ - etap I”

W dniu 8 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1035/13 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr MRPO.07.02.00-12-106/13 pn. „Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu UJ - etap I”, złożonego przez Uniwersytet Jagielloński, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).



Uchwała ZWM Nr 1035/13 - pobierz