Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego MRPO

16 grudnia 2009 roku obradował Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) w latach 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący KM MRPO - Marszałek Marek Nawara i Marek Sowa - Członek Zarządu sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik.Marek Sowa przedstawił bieżący stan realizacji MRPO, w tym projektów kluczowych. Omówiono również roczne sprawozdanie z wdrażania MRPO i wyniki realizacji Okresowego Planu Ewaluacyjnego na rok 2009. Dyskutowano na temat zmian w programie operacyjnym, dotyczących m.in. kryteriów preselekcji. Podczas posiedzenia zaprezentowano również Zintegrowany Planu Komunikacji dla Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim na lata 2007-2013.

Dokumenty:

Protokół z X Posiedzenia KM MRPO - więcej