Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zmiana uchwały o wyborze do dofinansowania projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci LAN w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie”

W dniu 25 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 827/13 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr MRPO.01.01.01-12-100/12 pn. „Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci LAN w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie”, złożonego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Schematu 1.1 A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO). Przyjęta uchwała uzupełnia dofinansowanie projektu do pełnej wnioskowanej kwoty.

Uchwała ZWM nr 827/13 - pobierz