Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zakończenie oceny merytorycznej projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej”

W dniu 17 lutego 2012 roku zakończony został etap oceny merytorycznej dla projektu nr MRPO.05.01.00-12-042/11 pn. „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej”, złożonego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).W wyniku właściwej oceny merytorycznej projekt otrzymał  38 punktów, co stanowi 67,86% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.